Välkommen

Webbplatsen innehåller information om ett examensprojekt inom Interaktionsteknologiprogrammet vid Malmö högskola K3.

Informationen är i första hand riktad till lärare och studenter på distanskursen: "Organisationskommunikation".


Last update: 2003-11-02 Design by:TJ